De voordelen van een groenblauw schoolplein

Een groenblauw schoolplein draagt bij aan de gezondheid van de kinderen, brengt de kinderen op een vanzelfsprekende manier in contact met de natuurlijke elementen, bevordert de variatie in spel en plezier, maakt buiteneducatie mogelijk en maakt klimaatverandering en de oplossingen ervoor zichtbaar en tastbaar.

 

1. Een groenblauw schoolplein voor gezonde kinderen!
Alledaagse beweging zoals lopen, klauteren en klimmen helpt op een natuurlijke manier bij de ontwikkeling van een kind.
Een groenblauw schoolplein daagt dankzij de grotere variatie aan speelvoorzieningen de kinderen dagelijks uit om zich meer te bewegen en al doende zich te ontwikkelen, zich bezig te houden met elkaar en de natuur. Niet alleen zien een waterloopje en een klimboom er leuker uit en spelen ze beter in op de fantasie, maar ze nodigen ook uit tot meer bewegen en creatiever spelen. Het groenblauwe schoolplein is niet vlak en saai zoals een verhard plein. Naast de positieve effecten van de beweging en het buiten zijn, leren kinderen bovendien omgaan met de risico’s van het bewegen en wordt de ontwikkeling van hun motoriek sterk gestimuleerd. Kinderen leren door ervaring, en een groenblauw plein geeft dat.

Sonja Deutz, directeur van KBS de Provenier zei hierover:
“Hier in de wijk zijn geen sportverenigingen en er zijn weinig mogelijkheden om buiten op straat te sporten. Aangezien kinderen tegenwoordig onvoldoende bewegen, was dat voor ons een belangrijk argument om over te gaan op een groen schoolplein met sportaccenten. In de praktijk blijkt nu dat vooral de groene elementen op het plein uitdagen om meer te bewegen. Er is veel meer variatie in hun omgeving en er wordt volop geklommen op de klimrots. Het speelgedrag is echt positief veranderd.’’

 

2. Ruimte voor contact met de natuur!
Op een groenblauw schoolplein komen kinderen dagelijks zowel letterlijk als figuurlijk in contact met de natuurlijke elementen.
Water, lucht, aarde en -soms onder begeleiding ook- vuur zijn ten volste aanwezig op een groenblauw schoolplein.  De aanwezige planten en voorzieningen, zoals vogelhuisjes en insectenhotels bieden huisvesting aan verschillende soorten vogels, insecten en vlinders die bij een bio-divers plein komen kijken. Het contact met deze levende natuur draagt bij aan het spelenderwijs ontwikkelen van bewustzijn en het wekken van belangstelling voor de wereld om hen heen. Een groenblauw schoolplein biedt kansen voor een actieve rol van zowel de kinderen, ouders, leerkrachten als buurtbewoners bij de verzorging en het onderhoud van het plein. Dit alles werkt een goede sociale cohesie van zowel binnen de school als in de buurt in de hand en draagt bij aan beter begrip voor en relatie  van de kinderen met de natuur voor de toekomst.

Henry Horeweg, directeur van OBS De Klimop zei hierover:
“De kinderen hebben zelf vogelhuisjes beschilderd en opgehangen. In één daarvan huist nu een koolmeesje. Het beestje vliegt af en aan. De kinderen vinden het geweldig en houden het goed in de gaten. Ook het plukken van de eerste druiven en appels wordt een groot feest. Ik vind het zo mooi dat wij de kinderen nu deze ervaringen kunnen meegeven. Een groen schoolplein heeft echt heel veel te bieden.”

 

3. Ruimte voor variatie in spel en plezier!
Door het schoolplein een nieuw groenblauw karakter te geven, wordt er veel meer ruimte gecreëerd voor spelen, leren en ontdekken.
Door de verschillen in begroeiing,  reliëf en natuurlijke speelmogelijkheden, komt er meer plek voor verschillende groepjes. Dit creëert mogelijkheden voor variatie in spel en plezier, en draagt daarmee bij aan het vermijden van ruzie over wat er gespeeld moet worden. Omdat ieder nu beter zijn eigen plekje kan vinden en met zijn groepje zijn ding kan doen, wordt de creativiteit, het samen-gevoel, en daarmee simpelweg het geluk van de kinderen gestimuleerd.  Doordat er meer ruimte voor diversiteit in spel is, is er minder aanleiding voor conflicten en meer diversiteit in het samenspel.

Har Linssen, leerkracht van OBS De Bundeling zei hierover:
“Voorheen, toen er alleen een plein met tegels was, waren er nog wel eens ruzies en deden kinderen soms erg lelijk tegen elkaar. Dat is eigenlijk zo goed als verdwenen. Er is nu zo veel te doen dat er geen rottig gedrag of ruzies meer zijn.”

 

4. Ruimte voor buiteneducatie, praktisch leren is leuk!
Buiten leren is leuker, er mag meer gerommeld worden en op een groenblauw schoolplein zijn er meer kansen voor praktisch leren.
Een groenblauw schoolplein biedt een mooie kans om de les naar buiten te verplaatsen.
Op warme dagen is het leuk om buiten les te krijgen. Daarnaast biedt het groenblauwe schoolplein met zijn flora, fauna en water de leerkrachten leuke praktische voorbeelden om in hun lesstof te integreren en dat maakt de onderwerpen voor de kinderen een stuk tastbaarder en daarmee fascinerender. Spelenderwijs kunnen kinderen zo kennismaken met onderwerpen uit schoolvakken zoals biologie, natuurkunde, maar ook met praktische vaardigheden zoals tuinieren. Kijk voor inspiratie lessen op de pagina Educatie!

Peter Bosman, directeur van OBS Woutertje Pieterse zei hierover:
“Onze school hield al regelmatig excursies met NME Leidse Hout. Het is de bedoeling, en zo wordt ons plein ook opgezet, dat er straks ook op ons eigen plein lesgegeven kan worden. Het moet een leerspeelterrein worden. Bovendien leren kinderen straks ook tijdens het spelen zelf en zijn we niet meer aangewezen op die enkele excursies per jaar. Een geweldig vooruitzicht!”

 

5. Klaar voor hevige regens en extreme droogte!
Met water spelen is leuk en op hete dagen is een schaduwplekje onder een boom of pergola erg gewild.
Door het toepassen van open regenwatergoten en dieper gelegen delen voor het vasthouden en laten wegzakken van regenwater leren kinderen spelenderwijs meer over het veranderend klimaat. De intensiteit van regenbuien wordt beleefbaar. Kinderen ervaren dat het zitten en spelen onder een beplante pergola of een bomendak lekker koel is.
Een groenblauw schoolplein kan de gevolgen van de klimaatverandering op kleine schaal beleefbaar maken en tegelijk oplossingen aandragen. Naast dit educatieve aspect draagt een groenblauw schoolplein bij aan het verzachten van de gevolgen van klimaatverandering rond de school. Een groenblauw schoolplein kan een groene oase zijn in een wijk. Aangevuld met zonnecollectoren of een kleine windmolen wordt het hele spectrum van het klimaatvraagstuk verbeeldt.