Inspiratie voor educatie

Wil je met een basisschool klas aan de slag op het groenblauwe schoolplein? Hieronder vind je verschillende lespakketten die meestal kort en laagdrempelig zijn. De lespakketten bevatten vaak lesbeschrijvingen, activiteitenbeschrijvingen, achtergrondinformatie, werkbladen en telformulieren, vaak alles wat je nodig hebt om een goede les neer te zetten. Of doe inspiratie op en neem een kijkje!

Ideeën voor gebruik schoolplein

©

Leg verbinding tussen buiten en binnen door een buitenleslokaal te creëren. Zo realiseer je een extra leslokaal en vergroot je op deze manier het ecologisch besef van kinderen!

Een groot succes zijn de watergootjes die niet alleen laten zien hoe het water stroomt, in droge toestand valt er met knikkers of takjes ook nog volop te spelen.

Door hoogteverschillen op het schoolplein aan te brengen realiseer je voor kinderen meer verstopplekken en speelaanleidingen daarnaast stroomt het water na een hevige bui naar een plek waar het geen kwaad kan en waar het regenwater beter verwerkt kan worden.

0
1
2

Lespakketten

Ervaringen van andere deelnemers

Astrid (ouder):

"Wat ik fijn vind is dat voor het schoolplein veel natuurlijke materialen zijn gebruikt. De kinderen leren zo ook dat natuurlijke producten beter voor het milieu zijn dan voorbehandelde producten."

Luka (groep 6):

"Je kan nu veel meer spelletjes zelf bedenken en het spelen op het schoolplein is veel leuker."

Trevor (docent):

"Op een groen schoolplein hebben kinderen meer de gelegenheid verschillende talenten verder te ontwikkelen, het biedt ruimschoots gelegenheid voor rust en ontspanning maar ook tot veelzijdige beweging."

Heb je vragen of wil je meer weten?

Het schoolplein hoeft niet in één keer groen. Kleine stappen zijn oké! Je kunt je plein ook in een langer proces aanleggen.

Contact