© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland

inspiratie voor maatregelen voor een duurzamer schoolplein

Toon
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Hoogteverschillen en verdiepte delen voor tijdelijke waterberging

© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland
© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland
© WSKO De Hofvilla, Hoogheemraadschap van Delfland
© IKC De Kindertuin
© Tom Spanjaard
0
1
2
3
4
 ‹
 ›

Een schoolplein met hoogteverschillen creëert verschillende speelzones zeker als de hoogteverschillen gecombineerd worden met speelaanleidingen zoals klimmuurtjes, heuveltjes om vanaf te rennen, etc.

Hoe werkt het
Door hoogteverschillen op het schoolplein aan te brengen stroomt het water na een hevige bui naar een plek waar het geen kwaad kan en waar het regenwater beter verwerkt kan worden. Bijvoorbeeld naar een verdiept gelegen zandbak of naar een plantvak. Zo blijven de hoger gelegen delen van het schoolplein, bijvoorbeeld de entree naar de school, na een zware regenbui droog. In de lager gelegen en onverharde delen van het schoolplein of in een wadi kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat er hinder ontstaat.

Door hoogteverschillen te combineren met plantvakken ontstaan er natte en droge gedeelten; hierdoor ontstaat er ruimte voor meer en minder vochtminnende planten, wat de biodiversiteit ten goede komt. In het natte gedeelte kunnen verhoogde stapstenen, zoals keien of boomstammetjes geplaatst worden zodat er een pad ontstaat over het tijdelijke water.

Houd rekening met het afschot om er zeker van te zijn dat het water van de verharde oppervlakken richting de lager gelegen gedeelten gaat waar het vervolgens kan infiltreren. Zorg ervoor dat het water niet afgewenteld wordt op het openbaar terrein of op eventuele buren.

Het lokaal bufferen en infiltreren van regenwater helpt verder om lokaal uitdroging van de bodem te voorkomen.

kosten
gemiddelde kosten
moeilijkheid
gemiddeld
onderhoud
zeer weinig onderhoud
×