© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland

inspiratie voor maatregelen voor een duurzamer schoolplein

Toon
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Regenwatergebruik

© atelier GROENBLAUW
0
 ‹
 ›

Het opslaan van het regenwater dat op het dak valt voor gebruik in de wc’s en het besproeien van de beplanting is een beproefde techniek en wordt al veel toegepast bij utiliteitsgebouwen. Regenwater is van voldoende kwaliteit en over het algemeen zachter dan leidingwater waardoor het beter is voor het besproeien van de beplanting. Door regenwater te gebruiken voor de wc’s kun je op de kosten voor drinkwater besparen maar help je vooral het milieu.

In verband met gezondheidsrisico’s mag regenwater in Nederland alleen voor de wasmachine, de wc en de tuin gebruikt worden en niet voor douchen of drinkwater.

Een installatie voor het gebruik van regenwater bestaat uit de volgende componenten: een reservoir, filter, overstort, een centraal regelsysteem, pompjes, aansluiting op gebruikspunten en een suppletievoorziening.

De reservoirinhoud wordt afgestemd op de beschikbare hoeveelheid neerslag en het te verwachten gebruik. Bij een optimale dimensionering is niet alleen de reductie van het drinkwatergebruik optimaal maar wordt ook de neerslag voor een deel gebufferd.

Het teveel aan regenwater wordt overgestort en kan op het plein vastgehouden worden op een plek waar dit mogelijk is of afgevoerd worden via een nabijgelegen sloot, greppel of het regenwaterriool.

kosten
zeer hoge kosten
moeilijkheid
zeer moeiijk
onderhoud
weinig onderhoud
×