© IKC De Regenboog, Hoogheemraadschap van Delfland

inspiratie voor maatregelen voor een duurzamer schoolplein

Toon
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

Wadi om tijdelijk water te bergen

© Tom Spanjaard
© RRKBS Mariaschool
0
1
 ‹
 ›

Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als kan infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, kunnen ze goed toegepast worden op schoolpleinen.

Bij een wadisysteem stroomt het water van het dak niet in de riolering, maar liefst via een bovengrondse goot in de wadi.

Een wadi heeft een beplante bovenlaag met een doorlaatbare bodem. Onder deze laag bevindt zich een koffer die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater gebufferd kan worden en kan infiltreren. Om dichtslibben en doorworteling te voorkomen worden het grind, de lavasteen of de gebakken kleikorrels ingepakt in geotextiel.

Om overstroming van de wadi tijdens sterke regenval te voorkomen is een overloop of overstort op een nabijgelegen sloot of het regenwaterriool noodzakelijk.

Een wadi is met name geschikt voor gebieden met een lage grondwaterstand. Voordat er voor een wadi gekozen wordt, moet er duidelijkheid zijn over de bodemopbouw en de grondwaterstand, die verschilt per locatie en soms zelfs binnen één locatie.

Beplanting wadi
Een wadi kan beplant worden met vochtminnende planten die ook tegen droogte kunnen. De wadi kan ook ingezaaid worden met gras; dit vraagt meer onderhoud omdat het gras regelmatig gemaaid moet worden. De beplante wadi heeft als bijkomend voordeel dat de hoog opgaande vegetatie bijdraagt aan de biodiversiteit. Gevariëerde beplanting zorgt bovendien voor een beter doorwortelde bodem die op de lange termijn waterdoorlatend blijft.

Door toename van periodes met langdurige droogte is de keuze van beplanting belangrijk. De beplanting moet tegen extreme situaties kunnen zoals kortdurend onderwater staan en periodes van droogte. Geschikte soorten zijn onder andere de kattenstaart, moerasvergeet-mij-nietje, grote lisdodde, blauw glidkruid en penningkruid.

Beheer
Wadi’s moeten goed onderhouden worden. Om dichtslibben en verontreiniging te voorkomen, is het aan te raden twee keer per jaar bladafval en zwerfvuil te verwijderen.

kosten
hoge kosten
moeilijkheid
moeilijk
onderhoud
gemiddeld
×