Agnesschool,Rotterdam

Het idee

De kinderen van de Agnesschool hebben in januari 2019 de InfraTech Innovatieprijs 2019 gewonnen met hun ontwerp van een nieuw groenblauw schoolplein. De InfraTech 2019 Beurs was een initiatief van de stichting Rondom GWW (Grond-,Weg- en Waterbouw) in samenwerking met de gemeente Rotterdam met als doel de sector ‘Bouw en Infra’ aantrekkelijk te maken bij de Rotterdamse jeugd.

Het doel was om minimaal 70% van de grijze en betonnen buitenwereld van de school om te vormen tot een groenblauwe omgeving. In deze omgeving kunnen de kinderen meer buiten spelen en de leerkrachten lessen in de buitenlucht geven.

Voorbereiding

Na het winnen van de prijsvraag op InfraTech 2019, zijn de ideeën van de kinderen door een bouwteam uitgewerkt tot een schetsontwerp voor het schoolplein en de naaste omgeving.

In het 2e helft van 2019 heeft dit vorm gekregen na uitgebreid overleg met belanghebbenden en zijn vervolgens de noodzakelijk aanvullende subsidies gezocht. Eind november 2019 is dit proces afgerond en is overgegaan naar het concretiseren van dit plan. Er is een bouwteam samengesteld die een uitvoeringsplan en een bijbehorende raming heeft uitgewerkt. Het bouwteam bestond uit medewerkers van Stichting Rondom GWW (trekker en opdrachtgever), de Gemeente Rotterdam (mede-opdrachtgever), Directie Agnesschool, wijkbeheerder Wijk Feyenoord, Ontwerpbureau Waalpartners en Buro Bergh, en vertegenwoordigers van de aannemers van der Werff en van Dijk.

Begin februari 2020 is het uitvoeringsplan en de begroting door de Stichting Rondom GWW en de gemeente Rotterdam goedgekeurd. Het project werd in twee delen opgezet en uitgevoerd, namelijk het deel genoemd het voorplein en het deel genoemd het ‘peuterplein’.

Het ontwerp

Het ontwerp
De kinderen hebben een maquette gemaakt met al hun ideeën voor het groenblauwe schoolplein en het projectteam heeft dit omgezet in een ontwerptekening. Naar aanleiding van de gesprekken met verschillende stakeholders, zoals buurtbewoners, buurtorganisaties en financiers is het ontwerp aangepast. Het projectteam heeft bepaald welke delen van het ontwerp in de eerste en welke in de tweede fase uitgevoerd zouden worden.
In het ontwerp staat een groenblauwe speelomgeving waarin kinderen meer in de buitenlucht kunnen spelen centraal. Daarnaast was het belangrijk dat er meer aandacht kwam voor wat de natuur kan voortbrengen zoals in de moestuin nu te zien is en dat het water zichtbaar wordt opgevangen.
Bekijk de ontwerptekening van het schoolplein

Water

Het regenwater dat valt op de daken van het schoolgebouw wordt deels afgekoppeld van het riool en opgevangen in de regentonnen die in droge periodes de moestuinen voorzien van water. Een ander deel van het regenwater gaat vanaf twee regenpijpen via gootjes in de paden naar een verlaagd gelegen plek op het plein waar het regenwater langzaam kan infiltreren. Ook is in een van de pergola’s een goot aangebracht om het regenwater naar de verlaagde waterberging af te voeren. De weg van het regenwater is op deze manier nog meer zichtbaar voor de kinderen.

Het plein bestaat uit een aantal speeleilanden op deze speeleilanden is gebruikgemaakt van houtsnippers ook hier kan het water wegzaken in de bodem.

Groen

70 % van alle stoeptegels zijn verwijderd waardoor het water kan infiltreren in de bodem. Hiervoor zijn in de plaats moestuintjes, groenvakken en speelplekken met boomschors aangelegd. De groenstroken zijn beplant met een mengsel van kleurige vaste planten. Aan de westzijde van het peuterplein is een haag aangeplant.

Een van de hoofdprioriteiten van de het groenblauwe schoolplein zijn de moestuinen die gerealiseerd zijn voor iedere jaargroep van de school. Hier leren kinderen over de natuur en wat de natuur kan voortbrengen.

Hitte

Bij het aanplanten van de bomen is er rekening gehouden met het creëren van schaduw boven de speelplekken van het groenblauwe schoolplein. Om nog extra schaduw te creëren kunnen boven de zandbak schaduwdoeken gespannen worden. Langs het pad naar de ingang van het gebouw zijn pergola’s geplaatst om tijdens de zonnige zomerdagen extra beschutting en schaduw te geven.

Educatie

De weg van het water is goed te zien op het schoolplein doordat het stromende water zichtbaar door de gootjes afwatert en in de verlaagde waterberging geborgen wordt. Elke groep heeft een moestuin om actief aan de slag te gaan en te leren. Er zijn insectenhotels geplaatst om samen te kijken naar de insecten die hierin leven.

Speelaanleidingen

Er zijn vele speelaanleidingen op het plein gerealiseerd. Naast speeltoestellen als tuimelrekken en de zandbak ligt er een grote rioolbuis waar kinderen doorheen kunnen kruipen en overheen kunnen lopen. Er zijn afgezaagde boomstammen geplaatst waar kinderen over kunnen klauteren en balanceren maar waar ook kinderen kunnen ‘chillen’.

Aanleg

Het plein is aangelegd door de aannemers van Dijk en van de Werff. Er is gewerkt met een bouwteam. Het bouwteam kon binnen de grenzen van het goedgekeurde ontwerp en de bijbehorende kostenraming wijzigingen voorstellen en na akkoord doorvoeren. Het was budgettair niet mogelijk om alle ideeën uit te voeren.

In februari 2020, tijdens de schoolvakantie, is begonnen met de aanleg van het voorplein. Alle tegels zijn verwijderd, gebroken en opnieuw in cement aangelegd als fundering voor de paden, de groenstroken zijn voorzien van tuinaarde en beplant. De moestuinen zijn voor elke jaargroep van de school aangelegd. De pergola’s langs de paden zijn geplaatst en een van de pergola’s is van een watergoot voorzien.

Het tweede deel van het project, het ‘peuterplein’, is in verband met de sluiting van de school door de corona-crisis eerder dan gepland in april uitgevoerd. Het overgrote deel van de tegels is verwijderd, de grond op de beoogde waterbergende plekken is afgegraven. Aan de westzijde is een groene haag aangelegd en de watergoten in de paden vanuit de gevels.

Op het speeleiland bevinden zich houtsnippers,  een grote rioolbuis, speeltoestellen, boomstammen en beplanting. De zandbak is aangepast en verplaatst.

Onderhoud

Vanaf het begin van het ontwerp van het groenblauwe schoolplein is er nagedacht over het onderhoud en beheer en is het plein zoveel mogelijk onderhoudsarm aangelegd.

Ook voor de conciërges geldt dat ze te maken hebben met een ander soort schoolplein. Zij zullen in de toekomst met het opgevangen water in droge periodes het groenblauwe schoolplein besproeien.

Vanaf het begin van het project was er een onderhoudspotje voor onderhoud en beheer van het groenblauwe schoolplein gereserveerd zodat onderhoud en beheer onderdeel zijn van het gehele plan.

Leerpunten

Financiering

Het is belangrijk om snel de financiering helder in beeld te krijgen zodat je weet wat je eerst gaat uitvoeren en wat je daarna kan uitvoeren. Sommige organisaties werken met subsidies inclusief BTW en andere met exclusief BTW. Let hier goed op zodat er geen onduidelijkheden ontstaan over de exacte bedragen van de financiering.

Gesloten grondbalans

Bij de uitvoer van het nieuwe groenblauwe plein moesten er extra controles uitgevoerd worden door PFAS in de bodem. Daarnaast is het afvoeren van grond erg kostbaar. Het is aan te raden om te werken met een gesloten grondbalans.

Beheer en onderhoud

Het is aan te raden om de school ook te begeleiden na de aanleg van groenblauwe plein en daarvoor uren vrij te maken voor advies van een experts en niet alleen fysieke beheerkosten zodat het plein op de juiste manier onderhouden kan worden.

 

 

 

1
2
3
4
5
6
7

Wie heeft het gerealiseerd?

Ontwerpbureau Waalpartners en Buro Bergh in samenwerking met het bouwteam en aanleg door Aannemers van Dijk en van de Werff.

 

 

Toegepaste maatregelen

1
2
3
4
5
6
7
8

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Maatregel

Het regenwater kan opgevangen worden in open gootjes en over het schoolplein weggevoerd worden naar een lagergelegen gedeelte.

Lees meer

Begroeide pergola voor schaduw

Maatregel

Een begroeide pergola op een schoolplein zorgt voor schaduw. Onder een pergola kan een speelvoorziening of een buitenlokaal gemaakt worden.

Lees meer

Beplanting voor biodiversiteit

Maatregel

Beplanting op een schoolplein zorgt voor een fijne atmosfeer, seizoenbeleving, kleur, geur en smaak.

Lees meer

Gootjes en waterlopen maken water beleefbaar

Maatregel

Een waterloop gemaakt van verschillende open goten geeft urenlang speelplezier.

Lees meer

Moestuin en eetbare beplanting

Maatregel

Een moestuin is leuk, leerzaam en alles dat eruit kom is ook nog eens lekker!

Lees meer

Regenton

Maatregel

Het is de meest eenvoudige manier om regenwater te benutten en het is voor de kinderen heel inzichtelijk te maken hoe dit werkt.

Lees meer

Speelaanleidingen zoals klimboom, stapstenen, touwbrug, e.d.

Maatregel

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Juist de afwisseling tussen de schoolse activiteiten en fysiek actief bezig zijn vormen een mooie a...

Lees meer

Schaduwdoeken

Maatregel

Speciale schaduwdoeken zorgen voor een filtering van het zonlicht en verminderen daarnaast de stralingswarmte.

Lees meer
Alle maatregelen

Subsidies en kosten

  • Subsidies en Kosten Kosten van het groenblauwe plein liggen rond de € 96.000,- excl. BTW.
  • Vanuit de organisatie Stichting Rondom GWW en de gemeente Rotterdam was een subsidie voor dit project verstrekt. Om dit plan te kunnen uitvoeren heeft de directie van de Agnesschool, met ondersteuning van het bouwteam, de noodzakelijke aanvullende subsidies aangevraagd. De belangrijkste toegewezen subsidies zijn die van Stichting Rondom GWW, Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, het Prins Bernhardfonds en de wijkraad Feyenoord.
‹  Alle projecten