KC De Vlinder,Rotterdam

Het idee

Het was al langer een wens van de school om het schoolplein te vergroenen. De school had al eerder vergeefs geprobeerd om financiële ondersteuning te vinden om het plein te vergroenen. Uiteindelijk is in samenwerking met de Gebiedscommissie Delfshaven besloten dat een gedeelte van het budget dat ze voor het gebied hadden ontvangen ingezet zou worden om het plein aan te pakken. De school heeft zelf ook financieel bijgedragen. Dit was het begin van de samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Gebiedscommissie en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Aanleiding was dat het plein volledig bestraat en inspiratieloos was. Doel was om een plein te ontwikkelen waar jonge kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met de natuur. Dit is ook een van de pijlers van het onderwijs van de school.

Voorbereiden

Bij de voorbereiding betrokken was de Gebiedscommissie Delfshaven, de gemeente Rotterdam en de school. De school heeft ervoor gezorgd dat ook de buurt, de ouders en de kinderen betrokken werden. Het budget voor het ontwerp en de aanleg was 70.000 euro. Het ontwerp kon uiteindelijk binnen het beschikbare budget gerealiseerd worden.

Het grootste deel van het budget kwam van de Gebiedscommissie en een kleiner deel van de school zelf. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de realisatie ondersteund met een subsidiebedrag.

Ontwerp

Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met Roel Crul en Sarah Los. De keuzes van de school waren leidend in het ontwerpproces. Een aantal buurtbewoners heeft meegedacht over het ontwerp, hoewel hier niet veel animo voor was.

Het grote verschil met het oude plein is dat alle bestrating eruit is gehaald in het middengedeelte van het plein. Er is gewerkt met hoogte verschillen en zo veel mogelijk natuurlijke materialen. Daarnaast is er natuurlijk veel beplanting toegevoegd.

Voor

Een betegeld plein van KC de Vlinder voor de aanleg van het nieuwe plein.

Na

Op het nieuwe plein, na de aanleg, een waterdoorlatende ondergrond en het gebruik van natuurlijke materialen en speeltoestellen.

Water, groen, hitte en educatie

Voor de waterberging en het beperken van wateroverlast is er een wadi gerealiseerd. Het regenwater stroomt richting de wadi waar het tijdelijk gebufferd wordt en dan in de grond kan wegzakken en verdampt.

Er is veel nieuwe beplanting geplaatst naast de nieuwe speelvoorzieningen. De tuinman heeft bij de keuze van de beplanting rekening gehouden met het realiseren van zoveel mogelijk biodiversiteit, vooral bij het inzaaien van de tweejarig gewassen. Doel van de school is om ook op de lange termijn de aandacht voor biodiverse aanplant overeind te houden.

De grote platanen rondom het plein zijn behouden om in schaduw te voorzien voor hete dagen.

De bestaande schommel en glijbaan zijn hergebruikt en ingepast in het huidige ontwerp. De zitranden, de natuurlijkere inrichting met hoogteverschillen, boomstammen, de wadi nodigen uit tot bewegen, spelen en ontdekken.

Natuurlijk is het meer natuurlijke schoolplein met de wadi en de nieuwe beplanting op zich al educatief. Daarnaast is er een podium en veel losse palen die voor buitenlessen gebruikt kunnen worden. De school heeft een moestuin op het dak. Het voorplein is bedoeld voor spelen voor jonge kinderen tot 8 jaar.

Aanleg, onderhoud en samenwerking

Het schoolplein is aangelegd door De Zandraket. Het schoolplein is volgens het ontwerp aangelegd. Tijdens het werken zijn er hier en daar kleine aanpassingen gedaan, maar dat zijn kleine verschillen.

De buurt is erg enthousiast over het nieuwe plein

De buurtbewoners werden gevraagd of zij het plein water wilden geven in de zomervakantie omdat het plein in mei werd opgeleverd en de beplanting nog erg kwetsbaar was. Opleverdatum was eind mei 2021.

Onderhoud

De school neemt het onderhoud voor haar rekening. Twee keer per jaar komt een tuinman voor het grote onderhoud en de rest doet de school zelf, zoals water geven, opruimen, planten en zaaien.

Leerpunten

Eigenlijk is het een mooi proces geweest en zijn er alleen maar mooie dingen bereikt. Jammer was dat er veel in corona tijd is gedaan, waardoor samenwerking met ouders en de buurt moeilijker was. Een mooi positief leerpunt is:

Veel mensen hadden verwacht dat het plein vandalismegevoelig zou zijn, maar in de praktijk blijkt dat er alleen maar heel fijn gespeeld wordt en dat er nu, na een jaar, nog helemaal niets vernield is! Daar zijn we heel erg blij mee. Het dagelijks onderhoud van de school draagt hieraan zeker bij!

1
2
3
4
5

Wie heeft het gerealiseerd?

De Zandraket

Toegepaste maatregelen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Maatregel

Het regenwater kan opgevangen worden in open gootjes en over het schoolplein weggevoerd worden naar een lagergelegen gedeelte.

Lees meer

Beplanting voor biodiversiteit

Maatregel

Beplanting op een schoolplein zorgt voor een fijne atmosfeer, seizoenbeleving, kleur, geur en smaak.

Lees meer

Gootjes en waterlopen maken water beleefbaar

Maatregel

Een waterloop gemaakt van verschillende open goten geeft urenlang speelplezier.

Lees meer

Hoogteverschillen en verdiepte delen voor tijdelijke waterberging

Maatregel

Een schoolplein met hoogteverschillen creëert verschillende speelzones zeker als de hoogteverschillen gecombineerd worden met speelaanleidingen.

Lees meer

Leefruimte bieden aan bijen en andere insecten

Maatregel

Een groenblauw schoolplein met voldoende schuilplaatsen en voedsel voor bijen en overige insecten draagt bij aan het voortbestaan van bijen en andere ...

Lees meer

Natuurlijke schaduw van bomen

Maatregel

Bomen op een schoolplein zorgen in de zomer voor aangename verkoeling door schaduw op de speelplekken.

Lees meer

Speelaanleidingen zoals klimboom, stapstenen, touwbrug, e.d.

Maatregel

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Juist de afwisseling tussen de schoolse activiteiten en fysiek actief bezig zijn vormen een mooie a...

Lees meer

Vlinders

Maatregel

Vlinders op het schoolplein zijn erg leuk. Als je vlinders op het schoolplein wilt, moet je zorgen voor zonnige plekjes zodat ze zich kunnen opwarmen....

Lees meer

Vogels: mus, koolmees, pimpelmees en roodborst

Maatregel

Een aantrekkelijk plein voor mussen, roodborsten, merels en andere zangvogels heeft een aantal elementen nodig. Groen zoals besdragende heesters, een ...

Lees meer

Waterdoorlatende (half)verharding

Maatregel

Veel van de verharding op een schoolplein kan vervangen worden door regenwater doorlatende verharding.

Lees meer

Zitranden

Maatregel

Zitranden op een schoolplein kunnen verschillende functies vervullen. Ze kunnen als plek op het schoolplein dienen waar docenten, ouders en kinderen k...

Lees meer
Alle maatregelen
‹  Alle projecten