IKC ’t Palet,Vlaardingen

Het idee

Het leerlingenaantal van IKC ’t Palet in Vlaardingen groeide enorm waardoor de school moest uitbreiden. Een naast de school gelegen buurtplein aan de Broekweg mocht worden gebruikt voor de nieuwbouw en de dependance voor de bovenbouw. Bij de inrichting van de buitenruimte van deze dependance was het belangrijk dat de functie als buurtplein behouden bleef. Een stukje vergroening van de wijk was tevens een gekoesterde wens.

Bij het inventariseren van wensen en behoeften, kwam al snel de wens voor een groenblauw schoolplein naar voren. Een groene oase in de stad, inclusief mini-bos en waterberging. Gecombineerd met een gedeelte voor sport & spel waar kinderen veilig kunnen fietsen en spelen.

De buurt is nauw betrokken geweest bij het maken van de plannen en de ontwikkeling van het plein. De buurt is ook na realisatie op verschillende manieren bij het plein betrokken.

Voorbereiding

Op verschillende manieren is bij dit project contact gezocht en input gevraagd van betrokkenen. Een aantal jaren geleden, toen er akkoord kwam voor de  nieuwbouw en de herinrichting vanuit de gemeente, is direct gestart met de organisatie van informatieavonden. Op deze manier hebben de buurtbewoners hun wensen kenbaar kunnen maken. Maar ook de leerlingen werden betrokken doormiddel van workshops.

Ontwerp & inrichting

Een duidelijke wens vanuit de buurt voor de herinrichting was: meer groen in de wijk. De vergroening werd gecombineerd met een waterberging met een natuurlijke uitstraling en een ontwerp waarin natuurbeleving centraal staat. Dit resulteerde onder andere in een mini-bos. Ook de verkeersmobiliteit werd aangepakt door voldoende fietsparkeergelegenheid voor de leerlingen en een apart afgesloten fietsoverkapping voor het lerarenteam te realiseren. Uiteraard was verlichting ook een aandachtspunt.  Er is gekozen voor een sfeervol verlicht plein dat niet uitnodigt voor activiteiten die tot overlast leiden. En er is gekeken naar uitdagende speelelementen voor ieder kind. Er is gekozen voor natuurbeleving maar ook voor klimmen, klauteren, schommelen en ontmoeten op een speeleiland. Verder is een aparte ruimte ingericht voor sporten en bewegen, het sportveld. Dit wordt omringd door een zone met  ruimte voor fietsen en skelteren.

Voor

Na

© Hovenier Kees de Bruin

Water, groen en hitte educatie

Op het oude plein bleven plassen staan na een hevige regenbui, maar dat is nu verleden tijd. Er is namelijk een wadi aangelegd. In de cirkelvormige wadi bevindt zich een speeleiland. Op deze manier is speelwaarde gecreëerd én wordt overtollig regenwater opgevangen. Grindputten zorgen er voor dat het water geleidelijk wordt afgevoerd. De speeltoestellen en speelaanleidingen, bruggetjes en oversteekjes maken het eiland tot een waar speelparadijs waar iedereen zich lekker kan uitleven.

Beplanting

Er is een mini-bos aangelegd om te spelen en het plein is maximaal vergroend.

Financiering

Om de financiering rond te krijgen zijn vele fondsen aangeschreven en inspanningen geleverd om middelen aan te trekken. Klimaatkrachtig-partner Marianne Greenall van Schoolpleinadvies, heeft het team geholpen met fondsenwerving en procesondersteuning. Door al deze inspanningen is het mogelijk gebleken om de droom voor een groenblauw schoolplein werkelijkheid te laten worden.

Aanleg en onderhoud

Het periodiek onderhoud wordt uitgevoerd door Stichting Team Huisvesting van de scholen in de gemeente Vlaardingen. Het dagelijks onderhoud gebeurd door de leerlingen en conciërge van de school.

Verbinding

Verbinding is het toverwoord in dit project. De buurtbewoners zijn nog steeds betrokken. Na aanleg hebben zij bijvoorbeeld de graszoden besproeid zodat deze goed konden groeien. Verder herbergt het hoofdgebouw ook kinderopvang en huisvesting voor begeleid wonen. Ook zij kunnen gebruikmaken van het plein. Met deze verbinding van schoolplein als buurtpark is spelen op beton vervangen door spelen in het groen en ieder kind geniet ervan!

Leerpunten

Iedereen is heel erg tevreden. Het gras heeft wel wat te verduren; er wordt veel gebruik van gemaakt om te voetballen en te basketballen. Het mini-bos is leuk om in te verdwalen. Er komen zelfs kinderen van andere scholen om er te spelen.

 

Dit project is tot stand gekomen in een samenwerking van: St. SIKO, IKC ’t Palet en Schoolpleinadvies.

 

© Hovenier Kees de Bruin
© Hovenier Kees de Bruin
© Hovenier Kees de Bruin
1
2
3

Wie heeft het gerealiseerd?

Hoveniersbedrijf Kees de Bruin en BOERplay speeltoestellen.

Het mini-bos is leuk om in te verdwalen.

Toegepaste maatregelen

1
2
3
4
5
6

Beplanting voor biodiversiteit

Maatregel

Beplanting op een schoolplein zorgt voor een fijne atmosfeer, seizoenbeleving, kleur, geur en smaak.

Lees meer

Natuurlijke schaduw van bomen

Maatregel

Bomen op een schoolplein zorgen in de zomer voor aangename verkoeling door schaduw op de speelplekken.

Lees meer

Speelaanleidingen zoals klimboom, stapstenen, touwbrug, e.d.

Maatregel

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Juist de afwisseling tussen de schoolse activiteiten en fysiek actief bezig zijn vormen een mooie a...

Lees meer

Wadi om tijdelijk water te bergen

Maatregel

Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als kan infiltreren.

Lees meer

Waterdoorlatende (half)verharding

Maatregel

Veel van de verharding op een schoolplein kan vervangen worden door regenwater doorlatende verharding.

Lees meer

Zitranden

Maatregel

Zitranden op een schoolplein kunnen verschillende functies vervullen. Ze kunnen als plek op het schoolplein dienen waar docenten, ouders en kinderen k...

Lees meer
Alle maatregelen
‹  Alle projecten