WSKO De Hofvilla,Wateringen

Het idee

Mieke Hopmans is de directrice van de nieuwe school De Hofvilla die gebouwd is op de plek waar voorheen de basisschool Pius X stond in Wateringen. De bouw van de nieuwe school leidde tot ideeën  voor de inrichting van een nieuw, groenblauw schoolplein. Voor Mieke Hopmans was het belangrijk dat kinderen hun mening mochten geven over hoe het schoolplein eruit moest komen te zien en dat sport, natuur en het milieu meer geïntegreerd werden in het schoolplein. Het zou een supergaaf en uitdagend speelplein moeten worden waar kinderen op een veilige manier ontdekkend kunnen spelen en leren.

De voorbereiding

Om het groenblauwe schoolplein in te richten is een Groeneschoolplein Commissie samengesteld. Deze bestond uit Mieke Hopmans (de directrice), leerkrachten, ouders en kinderen. Er zijn verschillende mensen bij deze commissie aan tafel geschoven om tot een ontwerp te komen. Zo hebben het Hoogheemraadschap Delfland, de gemeente Wateringen, BSO Hakuna Matata en hovenier Ouwerling meegedacht over het groenblauwe ontwerp van het schoolplein.

De financiering

In eerste instantie was het budget voor het groenblauwe schoolplein 0 euro. De Groeneschoolplein Commissie heeft door middel van subsidies de kosten kunnen dekken. Subsidies zijn aangevraagd bij Fonds Westland, RaboWestland Fonds, gemeente Westland, Jantje Beton en het Hoogheemraadschap Delfland. Daarnaast heeft de school van de WSKO, ouderraad Pius X en verschillende bedrijven uit de buurt sponsoring ontvangen.  En is er door de school een sponsorloop en een fancy fair georganiseerd om de aanleg van het groenblauwe schoolplein te kunnen financieren.

Het ontwerp

Het ontwerp is gemaakt door hovenier Ouwerling samen met de Groeneschoolplein Commissie. Leidend in het ontwerp zijn de bomen van het oude schoolplein en de wensen en ideeën van de kinderen. Deze wensen en ideeën bestonden uit: spelen in de natuur en met water, een natuurlijke omgeving, een boomhut, een pipowagen, een buitenlesruimte, en veel dingen om te doen zoals behendigheidsspelen. Bekijk de ontwerptekening van het schoolplein

Voor

Een betegeld plein van WSKO De Hofvilla voor de aanleg van het nieuwe plein.
© Google Maps

Na

Op het nieuwe plein, na de aanleg, een waterdoorlatende ondergrond door gebruik van boomschors en het gebruik van natuurlijke materialen en speeltoestellen.
© WSKO De Hofvilla

Wateropgave

Het regenwater dat op het schoolplein valt, stroomt naar de laagstgelegen plekken van het schoolplein. Op deze plekken zijn bovengrondse goten aanlegt. Deze goten voeren het regenwater af naar de waterkolken die het ondergronds afvoeren naar de sloot die naast het schoolplein is gelegen.
Het regenwater dat valt op het sedumdak van de nieuwbouw wordt deels vastgehouden en deels afgevoerd via een regenpijp en het regenwaterriool naar de sloot. Zo wordt het reguliere riool ontlast tijdens een zware regenbui.
Aan de voorzijde van de school zijn grote grasvlakken in plaats van tegels aangelegd om de infiltratie in de bodem te vergroten.
De ondergrond onder de speeltoestellen is bedekt met houtsnippers dat regenwater goed doorlaat.

Groen

Hovenier Ouwerling heeft van het geheel betegelde Pius X schoolplein een groenblauw schoolplein gemaakt voor de nieuwe school door aan de voorzijde van de school alleen de looppaden te verharden en de rest in te zaaien met gras. Aan de achterzijde van de school is er niet met gras gewerkt maar met houtsnippers. Er zijn een aantal bomen toegevoegd waaronder ook een appelboom.

Hitte

Naast de grote sloot staan knotwilgen. Deze knotwilgen zijn gesnoeid en de takken zijn gebruikt om een wilgentunnel te maken. De wilgentunnel staat om de verlaagde zandbak heen waardoor de hele zandbak voorzien is van schaduw. Doordat de zandbak lager ligt dan de wilgentunnel ontstaat er een zitrand om de zandbak waardoor deze in de zomer gebruikt kan worden als buitenlokaal.

Speelaanleidingen

Om een uitdagend schoolplein te creëren zijn er een aantal speeltoestellen aangeschaft waaronder duikelrekken. Omdat Mieke Hopmans veel waarde hecht aan duurzaamheid zijn veel speelelementen van natuurlijk materiaal gekozen, zoals de bomenstammen, de keien, de klimbomen, de wilgentunnel en de boomhut. De kinderen wensten een pipowagen op het schoolplei; deze is door de school aangekocht en door de ouders opgeknapt.

Aanleg en onderhoud

Het straatwerk en de goten zijn door de aannemer aangelegd en de rest van het groenblauwe schoolplein door hovenier Ouwerling.
In essentie is alles gerealiseerd wat de kinderen bedacht hadden. De enige uitzondering is de pannakooi; deze wordt later nog gerealiseerd maar voor nu is er genoeg ruimte op het grasveld aan de voorzijde van de school om te voetballen. Uiteindelijk zijn er een aantal kleine dingen anders aangelegd dan op de ontwerptekening stond omdat er ter plekke door de hovenier is gekeken hoe het schoolplein het beste ingericht kon worden.
Er is niet veel onderhoud nodig op dit groenblauwe schoolplein. De conciërge veegt iedere dag het plein en een hovenier vult de houtsnippers regelmatig bij.
De buurt heeft erg positief gereageerd op het groenblauwe schoolplein en kan gebruik maken van de voorzijde.

Leerpunten

Hieronder wordt samengevat wat geleerd is van dit project:

  • Het was een prettig verlopen samenwerkingsproces waarin de kinderen altijd wel de doorslag hebben gegeven.
  • In alle keuzes die gemaakt moesten worden was het hoofdaandachtspunt dat het een groenblauw schoolplein moest worden voor de kinderen.
  • De vakken met houtsnippers moeten regelmatig worden aangevuld waardoor dit een extra kostenpost blijkt te zijn; houd hier rekening mee in het budget voor onderhoud van het schoolplein.
© WSKO De Hofvilla
© WSKO De Hofvilla, Hoogheemraadschap van Delfland
© WSKO De Hofvilla
© WSKO De Hofvilla
© WSKO De Hofvilla, Hoogheemraadschap van Delfland
© WSKO De Hofvilla
© WSKO De Hofvilla, Hoogheemraadschap van Delfland
© WSKO De Hofvilla
1
2
3
4
5
6
7
8

Wie heeft het gerealiseerd?

Ontwerp: Hovenier Ouwerling
Aanleg: GB van Hoek, straatwerk en Hovenier Ouwerling

Toegepaste maatregelen

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gootjes en waterlopen maken water beleefbaar

Maatregel

Een waterloop gemaakt van verschillende open goten geeft urenlang speelplezier.

Lees meer

Waterdoorlatende (half)verharding

Maatregel

Veel van de verharding op een schoolplein kan vervangen worden door regenwater doorlatende verharding.

Lees meer

Amfitheater/ buitenlokaal en tijdelijke waterberging

Maatregel

Een amfitheater is te gebruiken als buitenlokaal, een plek voor voorstellingen en voor waterberging bij extreme regenbuien.

Lees meer

Afkoppelen hemelwaterafvoer

Maatregel

Het regenwater kan opgevangen worden in open gootjes en over het schoolplein weggevoerd worden naar een lagergelegen gedeelte.

Lees meer

Groenblauw dak

Maatregel

Groenblauwe daken hebben veel voordelen: ze warmen minder op, kunnen regenwater bergen, binden fijnstof en zien er aantrekkelijk uit.

Lees meer

Natuurlijke schaduw van bomen

Maatregel

Bomen op een schoolplein zorgen in de zomer voor aangename verkoeling door schaduw op de speelplekken.

Lees meer

Speelaanleidingen zoals klimboom, stapstenen, touwbrug, e.d.

Maatregel

Bewegen is goed voor de ontwikkeling van een kind. Juist de afwisseling tussen de schoolse activiteiten en fysiek actief bezig zijn vormen een mooie a...

Lees meer

Wilgentunnel of wilgenhut, om te verstoppen of fantasiespel

Maatregel

Een wilgenhut of wilgentunnel prikkelt de fantasie van kinderen en is gemakkelijk te maken.

Lees meer

Zitranden

Maatregel

Zitranden op een schoolplein kunnen verschillende functies vervullen. Ze kunnen als plek op het schoolplein dienen waar docenten, ouders en kinderen k...

Lees meer
Alle maatregelen

Subsidies en kosten

  • Kosten: Tussen de €140.000,- incl. btw en €150.000,- incl. btw.
  • Subsidies en bijdrage: WSKO, Ouderraad Pius X, sponsorloop, Fancy Fair, berijfssponsoring en stelposten, Hoogheemraadschap van Delfland, Fonds Westland, RaboWestland Fonds, Gemeente Westland, Jantje Beton
‹  Alle projecten