Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van groenblauweschoolpleinen.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA). Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-09-2019.

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen.

Testen van de site

In de komende tijd gaan we technische verbeteringen doorvoeren op onze site. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de structuur en toegankelijkheid. De vernieuwde site laten we de komende jaren regelmatig testen door experts van buiten. De testresultaten publiceren we op deze pagina. De gevonden problemen lossen wij op.

Vragen of problemen?

Heb je tips om de website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaar je een probleem met de toegankelijkheid? Neem contact met ons op via info@groenblauweschoolpleinen.nl. Dan zoeken we naar een passende oplossing voor u.